Forside
 

Aflysning af ”Grænsen”. Et Folkemøde i Ribe

Aflysning af ”Grænsen”. Et Folkemøde i Ribe 21.-24. maj 2020 i anledning af 100-året for Genforeningen

”Grundet corona-epidemien og hele usikkerheden omkring forløbet af de kommende uger og måneder, har projektledelsen og formandskabet bag folkemødet ”Grænsen” i Ribe den 21.-24. maj efter grundige overvejelser besluttet at aflyse arrangementet. Uanset det forsigtige håb om, at Danmark i det stille kan begynde at åbne op igen i ugerne efter påske, giver ingen af de mulige scenarier for maj måned reel tro på, at der allerede til den tid vil findes folkelig opbakning til et så stort arrangement, som folkemødet lægger op til, eller at det vil være ansvarligt at holde fast i det.

Folkemødet, der har Ribe Stift som initiativtager, er et af Genforeningsjubilæets fyrtårne og den største enkeltbegivenhed med ca. 180 programpunkter og forventning om mere end 10.000 deltagere i løbet af de fire dage i maj. Forberedelserne har stået på i næsten to år, og der har været truffet aftaler med over 200 medvirkende, mens ca. 50 frivillige i månedsvis – mange endda helt fra idéfasen – har været involveret i de omfattende forberedelser. Fra 1. marts og indtil landet lukkede ned tolv dage senere, nåede der at blive reserveret næsten 2.000 billetter til de i øvrigt gratis arrangementer, ligesom mange har booket og allerede betalt for plads til spise-arrangementerne. Sidstnævnte vil selvsagt få pengene tilbage og vil få direkte besked herom.

Projektledelsen og formandskabet beklager naturligvis stærkt, at det har været nødvendigt at træffe beslutning om aflysning, ikke mindst overfor de mange mennesker, der har bidraget til at udvikle arrangementet: de medvirkende, hvoraf de fleste har ydet sparring og givet inspiration til programindholdet, de frivillige – både dem, der har været med til at forberede projektet, og dem, som nåede at give tilsagn om hjælp under selve arrangementet. Men ikke mindst beklages der overfor det store publikum, der for længst har vist interesse for og havde glædet sig til de fire levende og udbytterige dage i Ribe, således som de indtil nu har været præsenteret på hjemmesiden. Heldigvis er aflysningen kun blevet mødt af forståelse og respekt.

Det vil i de kommende dage og uger sammen med Genforeningen 2020, bevillingsgivere og øvrige samarbejdspartnere blive undersøgt, om der vil være mulighed for at gennemføre Folkemødet eller elementer i det på et senere tidspunkt – evt. som led i en fælles strategi for alle de arrangementer, der ikke kan gennemføres på nuværende tidspunkt. Der har under hele forberedelsen af Folkemødet været en tæt dialog med sekretariatet for Genforeningen 2020 og er det fortsat i den aktuelle situation. ”

Med venlig hilsen

Signe von Oettingen og Jens Torkild Bak

 

 

Aktiviteter kan ses her:

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk